СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
 • № E-12092014-85 Дата и час на публикуване: 12.09.2014 16:09

  Откриване на процедура

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи" тел. 05153/3333 вътр.406 факс. 05153/2160 email: raichevv@abv.bg

  Към: Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово за зимен сезон 2014-2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-12092014-92 Дата и час на публикуване: 12.09.2014 9:56

  Обществена поръчка: Публична покана

  Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово за зимен сезон 2014-2015г.

  Изпълнителят трябва да извършва дейности по зимно поддържане и снегопочистване на  ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово по самостоятелно обособени позиции. Обособена позиция №1 – подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 37,000 км и Обособена позиция №2 –– подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 7,338 км.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-09092014-88 Дата и час на публикуване: 09.09.2014 14:56

  Обществена поръчка: Открита процедура

  Договор "Реконструкция на „Местен път град Суворово – промишлена зона“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-09092014-81 Дата и час на публикуване: 09.09.2014 14:55

  Окончателно плащане

  Извършено плащане на - "Зебра" ООД Дата на плащане - 11.08.2014г. Основание - Протокол Акт обр. 19 от 22.07.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 450 897.78 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 541 077.34 лв.

  Към: Договор "Реконструкция на „Местен път град Суворово – промишлена зона“

  ВИЖ ПОДРОБНО