СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
 • № O-07092015-328 Дата и час на публикуване: 07.09.2015 13:31

  Плащане по договор за м. август 2015

  Към: Договор за банков кредит продукт "Овърдрафт"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-07092015-327 Дата и час на публикуване: 07.09.2015 9:36

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-07092015-123 Дата и час на публикуване: 07.09.2015 8:29

  Обществена поръчка: Публична покана

  Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово за зимен сезон 2015-2016г.

   Изпълнителят трябва да извършва дейности по зимно поддържане и снегопочистване на  ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово по самостоятелно обособени позиции. Обособена позиция №1 – подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 37,000 км и Обособена позиция №2 –– подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 7,338 км.

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153/3333 вътр.406

  факс. 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03092015-326 Дата и час на публикуване: 03.09.2015 15:33

  Плащане по договор 4-7/10.03.2015г. за месец август

  Към: "Предоставяне на застрахователни услуги"

  ВИЖ ПОДРОБНО