СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
 • № E-01082014-58 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 17:02

  Частично плащане

  Извършено плащане на - „Хидрострой“ АД Дата на плащане - 11.07.2014г. Основание - Протокол Акт обр. от 30.06.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ -602.42 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 722.90 лв.

  Към: Договор „Ремонт на улици и пътища на територията на община Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-01082014-60 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 17:01

  Частично плащане

  Извършено плащане на - „Хидрострой“ АД Дата на плащане - 24.07.2014г. Основание - Протокол Акт обр. 19 от 23.07.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 2577.50 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 3093.00 лв.

  Към: Договор „Ремонт на улици и пътища на територията на община Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-01082014-74 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 17:00

  Обществена поръчка: Публична покана

  Договор „Ремонт на улици и пътища на територията на община Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-01082014-66 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 16:59

  Обществена поръчка: Публична покана

  Договор „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр. Суворово“ по договор 03/322/00717“

  ВИЖ ПОДРОБНО