СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
  • № O-30102014-109 Дата и час на публикуване: 30.10.2014 11:26

    Обществена поръчка: Открита процедура

    Договор „Изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие” с четири обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Изграждане на битова канализация, реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. 31, 32, 38, 39, 52 до 54, 58 до 63 и 70 в с. Чернево, община Суворово по договор 03/321/01129”

    ВИЖ ПОДРОБНО
  • № O-29102014-149 Дата и час на публикуване: 29.10.2014 15:51

    Плащане по договор за месец октомври 2014 година.

    Към: Договор за банков кредит продукт "Овърдрафт"

    ВИЖ ПОДРОБНО
  • № O-29102014-148 Дата и час на публикуване: 29.10.2014 15:45

    Плащане по договор за месец октомври 2014 година.

    Към: Договор за правно обслужване

    ВИЖ ПОДРОБНО
  • № O-29102014-147 Дата и час на публикуване: 29.10.2014 15:42

    Плащане по договор за месец октомври 2014 година.

    Към: Договор за охрана чрез Мониторинг и Радио СОТ

    ВИЖ ПОДРОБНО